idag är det lördag 2 juli 2022 och klockan är 06:18

Svävflugor-Bombyliidae

Det finns 22 arter av Svävflugor, dom är 1,5 – 14 mm med stor klumpig kropp. En del liknar bin eller humlor och har lång sugsnabel med vilken de suger nektar svävande framför blommor. Mörka arter med svarttecknade vingar och kort sugsnabel kallas ofta sorgflugor. Larver parasitoider eller parasiter hos bl a solitära bin och myror.

Fler familjer:


No Comments »

Leave a Reply