idag är det tisdag 28 juni 2022 och klockan är 21:10

Fritflugor-Chloropidae

126 arter finns det av Fritflugor som är 1 – 9 mm stora, mörka gul- och svartstimmiga.  De flesta har larvutveckling som är knuten till gräs eller halvgräs men finns även en del som lever på svamp eller ruttnande organsikt material.

För människan har fritflugor betydelse i ekonomisk mening främst som skadeinsekter på sädesslag men även på majs och speciellt den vanliga fritflugan (Oscinella frit) vars larver angriper plantornas skott och orsakar galler och missväxt.

Fler familjer:


No Comments »

Leave a Reply