idag är det tisdag 28 juni 2022 och klockan är 21:06

Tvåvingar-Diptera

Tvåvingarna (myggor och flugor) är en av de fyra största insektsordningarna, de har som namnet antyder bara ett par vingar då det bakre vingparet alltid är ombildat till s k haltér, svängkolvar. Dessa fungerar som balansorgan och hjälper till att koordinera flygningen.Larverna ingår på många sätt i både naturliga och av människan skapade nedbrytningsprocesser.

Ca 150 000 arter tvåvingar är kända i världen men det verkliga antalet kan mycket väl vara 3-4 gånger så stort. I Sverige är 6 700 arter kända.


No Comments »

Leave a Reply