idag är det lördag 2 juli 2022 och klockan är 07:56

Översikt familjer trollsländor

endast vingarna"> Jungfrusländor-Calopterygidae Finns två arter som är 45 – 48 mm stora. Blå jungfruslända-Calopteryx virgo och Blåbandad jungfruslända-Calopteryx splendens. På bilden endast vinge från en Blå jungfruslända-Calopteryx virgo.
hane"> Mosaiktrollsländor-Aeshnidae 10 arter som är 55 – 76 mm stora och där hannarna oftast är blåfläckiga och med grönt på mellankroppen. Bilden visar en hane av Starrmosaiktrollslända-Aeshna juncea.
Segeltrollsländor-Libullulidae ca 16 arter i Sverige och som ofta sitter på utkik efter sina byten. Bilden visar Större ängstrollslända-Sympetrum striolatum
 Smalflicksländor-Coenagrionidae Det finns 12 arter som är 25 – 38 mm där hannar oftast färgade i blått och svart medan honor är färgade i brungult eller grönt och svart. Undantag är Röd flickslända-Pyrrhosoma nymphula där både hona och hane har rött som grundfärg. Spjutflickslända-Coenagrion hastulatum.

No Comments »

Leave a Reply