idag är det lördag 2 juli 2022 och klockan är 06:42

Trollsländor-Odonata

De är glupska rovdjur både som larver och fullbildade. Fullbildade fångar andra insekter i flykten medan larverna, som lever i vatten, griper bytet med sin utskjutbara underkäke, den s k ”fångmasken”.  Utvecklingen är ofullständig och den vuxna larven kryper upp ur vattnet när sländan ska kläckas.

Alla trollsländor har en avlång vingfläck på framkanten nära spetsen, egentliga trollsländor skiljer sig från jungfru- och flicksländorna genom att de vid vila håller vingarna plant ut från kroppen, medan de övriga håller samman vingarna över bakkroppen. Larverna till jungfru- och flicksländorna har tre gälblad längst bak, vilket egentliga trollsländor saknar.

Av världens ca 3 700 trollsländearter finns det  i Sverige totalt 56 arter.


No Comments »

Leave a Reply