idag är det lördag 2 juli 2022 och klockan är 06:25

Översikt familjer steklar

Steklar-Hymenoptera
underbart vacker"> Bisteklar-Gasteruptiidae Det finns 5 arter i Sverige som är 8-12 mm och dessa är klepoarasitoider hos solitära bin.På bilden ev Gasteruption jaculator?.
tyvärr dåliga bilder"> Bracksteklar-Braconidae Omrking tusen kända arter men fler finns att upptäcka. På bilden Zele sp.
 Brokparasit steklar-Ichneumonidae ca 2 000 kända arter men det finns fler att upptäcka. På bilden Allmän bågstekel-Ophion luteus.
 Getingar-Vespidae 14 arter av sociala och snyltgetingar. På bilden Rödbandad geting-Vespula rufa.
svår att fastställa art"> Glanssteklar-Chalcidoidea ca 1 100 arter i Sverige men finns många flera att upptäcka. På bilden ej artbestämd glanssstekel pga den inte går att artbestämma utifrån endast bild.
Guldsteklar-Chrysididae ca 46 arter i Sverige som är 4-11 mm och som är svåra att artbestämma utan grundlig undersökning. På bilden Guldstekel-Chrysis sp. (möjligen Chrysis ignita)
känns igen på svart kropp med orange gump"> Långtungebin-Apidae Hit hör Långhornsbin och Humlor. Bilden visar Stenhumla-Bombus lapidarius.
 Myror-Formacidae ca 76 arter som är 2-18mm stora. Bilden visar Gultuvmyra-Lasius flavus.
osäker på det svenska namnet"> Rovsteklar-Crabronidae Hörde tidigare till den stora familjen Grävsteklar-Sphecidae. Bilden visar Allmän glattstekel-Mellinus arvensis.
Bladsteklar-Tenthredinidae ca 480 arter i Sverige och kallas även Sågseklar pga honornas äggläggningsrör är sågtandade. På bilden Grön bladstekel-Rhogogaster viridis.
Klubbhornsteklar-Cimbicidae 21 arter som är 6-28mm stora.På bilden Stor klubbhornstekel-Cimbex femoratus.
 Rosensteklar – Argidae Kallas även Borsthornsteklar och finns 20 stycken i Sverige. På bilden Arge cyanocrocea.

No Comments »

Leave a Reply