idag är det måndag 18 februari 2019 och klockan är 19:18

Långtungebin-Apidae

Långtungebin (Apidae) är en familj i överfamiljen bin som i sin tur tillhör ordningen steklar (Hymenoptera). Vissa arter i familjen är sociala och bildar bisamhällen men det stora flertalet arter är solitära. Till de sociala arterna hör honungsbina, humlorna och de gaddlösa bina.

Tidigare listades familjens släkten i två olika familjer. På grund av att gruppen Anthophoridae visade sig vara parafyletisk blev gruppen upplöst och alla släkten infogad i gruppen Apidae. (källa: wikipedia)

Fler familjer:krypinaturen - View my recent photos on Flickriver

No Comments »

Leave a Reply