idag är det tisdag 28 juni 2022 och klockan är 21:02

Glanssteklar -Chalcidoidea

Finns 15 familjer med omkring 1 100 arter kända från Sverige men troligen flera hundra arter återstår att upptäcka. Dom är 0,2 – 9 mm stor och de flesta är parasitoider men några är rovdjur eller växtätare, varav en del är gallbildare. Hit hör bl a familjen Mymaridae, som omfattar de minsta insekterna,  ner till 0,2 mm. Dessa är svåra att artbestämma så det får bli sp. efter.

 

Fler familjer:


No Comments »

Leave a Reply