idag är det lördag 16 december 2017 och klockan är 00:52

Brokparasitsteklar-Ichneumonidae

Det finns omkring 2 000 arter som är kända, men flera återstår troligen att upptäcka. Dom är 2- 40 mm stora. Parasitoider ofta på fjärils- och växtstekellarver.

Fler familjer:krypinaturen - View my recent photos on Flickriver

No Comments »

Leave a Reply