idag är det onsdag 24 maj 2017 och klockan är 07:57

Brokparasitsteklar-Ichneumonidae

Det finns omkring 2 000 arter som är kända, men flera återstår troligen att upptäcka. Dom är 2- 40 mm stora. Parasitoider ofta på fjärils- och växtstekellarver.

Fler familjer:krypinaturen - View my recent photos on Flickriver