idag är det lördag 24 mars 2018 och klockan är 08:50

Brokparasitsteklar-Ichneumonidae

Det finns omkring 2 000 arter som är kända, men flera återstår troligen att upptäcka. Dom är 2- 40 mm stora. Parasitoider ofta på fjärils- och växtstekellarver.

Fler familjer:



krypinaturen - View my recent photos on Flickriver

No Comments »

Leave a Reply