idag är det torsdag 30 mars 2017 och klockan är 04:42

Steklar-Hymenoptera

Antalet kända stekel arter i världen uppgår till mer än 100 000 och i Sverige uppskattas artantalet till drygt 9 400. Steklarna har fullstädning utveckling, många arter har komplicerade sociala beteenden.
De flesta är endast svagt behårade men inom vissa gupper, främst bina kan det förekomma en lång och tät pälsartad behåring.
Honornas äggläggnningsrör är hos många arter utvecklade till giftgadd. Många steklar spelar en viktigt roll för pollineringen av vilda växter, odlade fruktträd och olika grödor.krypinaturen - View my recent photos on Flickriver