idag är det tisdag 28 juni 2022 och klockan är 20:46

Översikt familjer spindlar

En översikt av spindelfamiljerna som jag har här på sidan, bra om man letar vilken familj spindeln tillhör.
Lockespindlar hör inte till ordningen spindlar och har en egen familj under ordningen Spindeldjur.

Spindlar-Araneae
Araneus diadematus - Korsspindel Hjulspindlar-Araneidae Hjulspindlarna omfattar mer än 2800 arter i världen i fler än än 160 släkten. Bilden visar Korsspindel-Araneus diadematus.
hane">Aelurillus v-insignitus - Vinkelhoppspindel hane Hoppspindlar-Salticidae Mycket små spindlar som fått sitt namn hoppspindel eftersom dom överrumplar sina bytesdjur med långa hopp. Bilden visar Aelurillus v-insignitus.
hona">Grön bladspindel - Micrommata virescens Jättekrabbspindlar-Sparassidae Omkring 1000 arter i världen men i Sverige endast en art som bilden visar Grönbladspindel-Micrommata virescens.
Steatoda phalerata - Praktvaxspindel Klotspindlar-Theridiidae 57 arter och 21 släkten i Sverige. Bilden visar Praktvaxspindel-Steatoda phalerata.
Diaea dorsata - Bladkrabbspindel Krabbspindlar-Thomsidiae Det finns ca 30 arter och 7 släkten av Krabbspindlar i Sverige. Bilden visar Bladkrabbspindel-Diaea dorsata.
Agroeca sp Månspindlar-Liocranidae Omkring 12 arter i Sverige (osäker uppgift). Bilden visar Månspindel-Agroeca sp.
Amaurobius fenestralis - Fönsterspindel Mörkerspindlar-Amaurobiidae Denna familj innehåller ca 682 arter i världen. På bilden Amaurobius fenestralis-Fönsterspindel.
id går inte att fastställa till 100 %"> Plattbukspindlar-Gnaphosidae  Denna familj innehåller ca 2000 arter i världen. På bilden Zelotes sp.
Philodromus margaritatus - Brokig barksnabblöpare  Snabblöparspindlar-Philodromidae Innehåller 500 arter i världen och 29 olika släkten. Bilden visar Brokig barksnabblöpare-Philodromus margaritatus.
tillhör underfamiljen Erigoninae (Dvärgspindlar)"> Täckvävarspindlar-Linyphiidae Näst största spindelfamiljen med 4 000 kända arter i världen. Bilden visar Bredsnabelspindel-Savignia frontata.
 Vargspindlar-Lycosidae  Kallas även för jaktspindlar. Finns 55 arter i Sverige.Bilden visar Prickvargspindel-Pardosa amentata.
hona?"> Vårdnätspindlar-Pisauridae Omkring 336 arter i världen som är uppdelade på 53 släkten. Bilden visar Presentspindel-Pisaura mirabilis även kallad Rovspindel.

No Comments »

Leave a Reply