idag är det tisdag 27 september 2022 och klockan är 10:59

Kvalster-Acari

Kvalstren utgör en mycket talrik och olikartad grupp vad gäller livsformer. Det finns beskrivet ca 45 000 arter men uppfattningen är att det verkliga antalet kan vara 20 gånger högre. De finns i de mest skiftande livsrum inklusive både söt- och saltvatten. De livnär sig som rovdjur, parasiter, växtätare eller lever av mikroogranismer.

De första larvstadierna har tre benpar, medan de överiga tre (även kallade nymfstadier) och de vuxna har fyra. Mundelarna är samlade i det s k gnathosoma, som sticker ut från kroppen.

I Sverige finns drygt 1 000 arter.


No Comments »

Leave a Reply