idag är det lördag 2 juli 2022 och klockan är 07:33

Spindeldjur-Arachnida

De andas liksom insekter och tusenfotingar genom luftrör (trakéer), vilka på olika sätt kan vara ombildade till så kallade lungsäckar, det vill säga ihåliga blad, vilka liksom bladen i en bok ligger i stort antal bredvid varandra.

Endast de enklaste spindlarna saknar särskilda andningsorgan och andas genom huden. Från insekter och tusenfotingar skiljs alla spindeldjur därigenom, att huvudet och bröst är sammanväxta till ett stycke.

Ett annat kännetecken är att de är utrustade med fyra benpar, fast i vissa fall har det främre benparet omvandlats till ett känselorgan. Annars är kroppens form mycket växlande.

Bakkroppen är ibland klotrund och bildad av ett enda stycke, ibland långdragen och ledad och ibland fullständigt sammanväxt med främre kroppsdelen. Karakteristiskt är vidare att pannspröt (antenner) saknas.

Texten kopierad från Wikipedia


No Comments »

Leave a Reply