idag är det tisdag 27 september 2022 och klockan är 09:21

Kortvingar-Staphylinidae

Kortvingarna är svåra att artbestämma pga att det finns ca 1 100 arter av dessa, dom är 0,5 – 30 mm stora. De flesta har välutvecklade flygvingar under de korta täckvingarna och flyger bra. Finns i de flesta miljöer, många i spillning eller svamp, några få som kommensaler*  i myrbon.

* Organism som drar nytta av en annan organism utan att den andra organismen påverkas.

Fler familjer:


No Comments »

Leave a Reply