idag är det tisdag 19 mars 2019 och klockan är 22:05

Barkborrar-Scolytidae

85 arter finns det av barkborrar som ibland förs som underfamilj, Scolytinae, till familjen Vivlar-Curculionidae. Barkborrarna är 1 – 9 mm stora med täckvingar urholkade baktill. Larverna utvecklas mellan bark och ved eller i ved. Honan gnager, ibland med hjälp av hannen, en parningskammare. En del arter av barkborrarna är skadedjur.

Fler familjer:krypinaturen - View my recent photos on Flickriver

No Comments »

Leave a Reply