idag är det tisdag 28 juni 2022 och klockan är 20:43

Skalbaggar-Coleoptera

Det finns ca a 4 400 olika arter av skalbaggar finns i Sverige och är en av våra talrikaste insektsordningar. Totalt finns det ca 300 00 kända arter i världen. Skalbaggar har ett utvändigt hudskelett som oftast är hårt.

Utvecklingsstadierna är ägg, larv, puppa och fullbildad skalbagge, fullständig utveckling, och ibland påträffar man larverna på andra ställen än de vuxna. En del grupper är rovdjur medan andra är växtätare, en del påträffas i blommor där de äter pollen eller nektar. Skalbaggar finns i de flesta miljöer.


No Comments »

Leave a Reply