idag är det lördag 24 mars 2018 och klockan är 09:07

Nätvingar-Neuroptera

Känns igen på sin långsmala kropp och sin tunna, ofta rundade vingar med rkt förgernat ribbnät, ofta med gaffelgrenade ribbor nära kanten. Nätvingar är oftast rovdjur både som vuxna och som larver. De vuxna är ibland pollenätare och i några fall intar de ingen föda alls.  I Sverige finns det 63 arter.

 

 krypinaturen - View my recent photos on Flickriver

No Comments »

Leave a Reply