idag är det fredag 22 oktober 2021 och klockan är 18:45

Nätvingar-Neuroptera

Känns igen på sin långsmala kropp och sin tunna, ofta rundade vingar med rkt förgernat ribbnät, ofta med gaffelgrenade ribbor nära kanten. Nätvingar är oftast rovdjur både som vuxna och som larver. De vuxna är ibland pollenätare och i några fall intar de ingen föda alls.  I Sverige finns det 63 arter.

 

 


No Comments »

Leave a Reply