idag är det tisdag 18 december 2018 och klockan är 13:00

Nattsländor – Trichoptera

Det finns 220 arter av Nattsländor i Sverige, dessa är små till medelstora och oftast är färgade i brunt eller gulbrunt. De är lätta att känna igen när man ser dom sittande i vegetationen eftersom dom håller vingarna taklagda över kroppen och har de långa antennerna riktade framåt.
Båda vingparen är välutvecklade flygvingar och framvingarna är kraftigare färgade än bakvingarna, ofta är vingarna ganska smala, ibland tillspetsade, men ibland är bakvingarna stora och breda.

 

 krypinaturen - View my recent photos on Flickriver

No Comments »

Leave a Reply