idag är det lördag 2 juli 2022 och klockan är 06:59

Dvärgfotingar-Symphyla

Dvärgfotingar är jord- eller förnalevande djur som är vanliga i hela världen. Dom är viktiga för nerbrytningen av organsikt material. Dom har en långsträckt, mångsegmenterad kropp med tolv par ben som vuxna. De liknar ytligt sett små enkelfotingar men har färre benpar. Dvärgfotingar är oftast 2 – 8 mm långa, vita till gråvita eller svagt brunaktigt vita. De saknar ögon.

Släktet Scutigerella (Norddvärgfotingar) har ca 30 arter.

Fler familjer:


No Comments »

Leave a Reply