idag är det fredag 16 november 2018 och klockan är 17:01

Mjöllöss-Aleyrodidae

ca 15 arter som är mycket små och med breda vingar som är täckta av ett vitt vaxpuder. En art, växthusmjöllus eller vit flygare (Trialeurodes vaporariorum), är en vanlig skadegörare på växter i bostäder och framför allt i växthus.

 krypinaturen - View my recent photos on Flickriver

No Comments »

Leave a Reply