idag är det lördag 2 juli 2022 och klockan är 07:28

Växtsugare-Homoptera

Med två undantag (öronstrit och bergscikada) är växtsugarna små till mycket små insekter, sällan över sex millimeter långa. De har samma typ av stickande sugsnabel som skinnbaggarna och sammanförs ibland till dom ordningen Hemiptera. Det finns mycket som skiljer, sugsnabeln utgår långt bakom ögonen hos växtsugarna, framför eller i jämnhöjd med ögonen hos skinnbaggarna.  Framvingarna är enhetliga hos växtsugarna, inte uppdelade i ett inre och yttre fält som hos skinnbaggarna.

Växtsugarna består av två underordningar, Auchernorrhyncha (stritar och cikador) och Stenorrhyncha (bladlöss, bladloppor, sköldlöss och mjöllöss). Alla lever på växtsafter som de suger ur växtens vävnader med sugsnabeln. Många lever på nyttoväxter och kan åstadkomma stor skada.

Det finns ca 1 150 arter växtsugare i Sverige.


No Comments »

Leave a Reply