idag är det söndag 20 september 2020 och klockan är 20:03

Smalkantskinnbaggar-Rhopalidae

11 arter som är 6 – 16 mm stora, finns i huvudsak på öppna marker. Dessa är vanligtvis rödaktiga i färgen, Rhopalus subrufus, kan urskiljas genom den alternativa mörka och ljusa band på abdomen (bakkroppen) och vitaktig spets på skutell (trekantiga plåten som mellan halsskölden och vingarna) som slutar med två punkter. Hittas ofta på låg vegetation och i skogsgläntor. Äter gärna på Johannesört och dom övervintrar som vuxna och den nya generationen kommer fram i augusti.

Fler familjer:


No Comments »

Leave a Reply