idag är det torsdag 19 maj 2022 och klockan är 21:06

Ängsskinnbaggar-Miridae

223 arter som är 2 – 12 mm stora, är mycket varierande i färg och form och flertalet är långsträckta – ovala. De större och ofta vackert tecknade arterna påträffas uppe i vegetationen på ängsmark och i buskar och träd.

Fler familjer:


No Comments »

Leave a Reply