idag är det lördag 2 juli 2022 och klockan är 06:37

Översikt familjer halvvingar

En översikt av halvvinge familjerna här på sidan.

Halvvingar-Hemiptera
 Bredkantskinnbaggar-Coreidae 10 arter i Sverige som är 6-15 mm stora. Bilden visar Coreus marginatus.
 Bärfisar-Pentatomidae I Sverige 28 arter som är ofta stora och vackert färgade. Bilen visar Större björkbärfis-Elasmostethus interstinctus.
som har en vit fläck på framvingens yttre del"> Fröskinnbaggar-Lygaeidae I Sverige ca 81 arter som lever oftast på öppna torra ställen. Bilden visar Corizus hyoscyami.
 Fältrovskinnbaggar-Nabidae 13 arter som är 5 – 12 mm stor och de vanligaste arterna har ofta förkortade vingar och förekommer på ängs- och buskmarker.Bilden visar Nabis rugosus.
 Rovskinnbaggar-Reduviidae Det finns 7 arter i Sverige som är 5 – 18 mm kraftiga eller långsträckta som styltskinnbaggar. Bilden visar Rhynocoris annulatus.
 Skräddare-Gerridae Det finns 10 arter som är 6-18 mm. Simmar med mellan- och bakbenen på fria vattenytor där dom lever av döda insekter. Bilden visar Allmän skräddare-Gerris lacustris.
 Smalkantskinnbaggar-Rhopalidae 6-16 mm stora och det finns ca 11 arter i Sverige. På bilden Rhopalus subrufus.
Ängsskinnbaggar-Miridae Det finns 223 arter som är mycket varierande i färg och form. På bilden ser ni Stenodema calcarata.
osäker bestämning"> Bladloppor-Psylloidea Endast 2-3 mm stora och Sverige har ca 90 arter. Ej art bestämd pga att det inte går att artbestämma utifrån foton.
 Bladlöss-Aphidoidea Ca 560 arter som är 0.5-4 mm stora. Kroppen är päronformad och har ofta en liten tapp i bakändan. Bilden visar bladlöss på vit trädgårdsnypon knopp.
finns specifikt på rhododendron.14"> Mjöllöss-Aleyrodidae Finns ca 15 arter i Sverige som är mycket små och som är täckta av ett vitt vaxpuder. Bilden visar Dialeurodes chittendeni som finns specifikt på rhododendron.
troligen nymf"> Dvärgstritar-Cicadellidae ca 296 arter i Sverige som är 2-8 mm stora. Osäker på om Verdanus abdominalis på bilden är en dvärgstrit.
 Puckelstritar-Membracidae En art i Sverige som är Centrotus cornutus-Hornstrit. Den förekommer på buskar och örter från Skåne till Jämtland.
 Spottstritar-Cercopidae Vi har 9 arter i Sverige och dessa är kraftigt byggda med läderartade vingar. På bilden Allmän spottstrit-Philaenus spumarius.

No Comments »

Leave a Reply