idag är det torsdag 20 september 2018 och klockan är 02:36

Halvvingar-Hemiptera

Den här stora insektsordningen karakteriseras bl a av dess stickande/sugande mundelar (sugsnabel) som används för att inta flytande föda.   Gruppen omfattar talrika skadedjur, som öderlägger grödan genom att suga ut dom eller genom att överföra växtsjukdomar. Många växtsugande arter avger stora mängder näringsrik vätska (”honungsdagg”, som särskilt myrorna lockas av. Gruppen har ofullständig utveckling och larverna liknar oftast de fullbildade, både till utseende och levnadssätt.

I världen finns det totalt ca 55 000 arter varav drygt 1 700 är kända från Sverige.krypinaturen - View my recent photos on Flickriver

No Comments »

Leave a Reply