idag är det lördag 2 juli 2022 och klockan är 08:07

Svärmare-Sphingidae

16 arter, framvinge 17-55 mm, långsträckt triangulär med små bakvingar. Antenner tämligen breda med en smal, ofta krökt spets. Dessa är kraftigt byggda med god flygförmåga, står stilla i luften när de suger nektar ur blommor. Nattaktiva utom de 3 arterna dagsvärmare (Dödskallefjäril, Åkervindesvärmare och Stor dagsvärmare)som kommer regelbundet in söderifrån till Sverige.

Fler familjer:


No Comments »

Leave a Reply