idag är det lördag 2 juli 2022 och klockan är 07:32

Björnspinnare-Arctiidae

42 arter finns av Björnspinnare, framvinge 9 – 37 mm. Det är fjärilar med mycket olika kropps- och vingform. Lavspinnare har smal kropp och smala framvingar och vingarna är enhetligt färgade. Egentliga björnspinnare, tigerspinnare m fl har tjock kroppp, triangulära framvingar och i regel brokigt färgade vingar. Här hamnar också en del nattfly bl a de som ibland betraktas stå närmare Björnspinnare, exempelvis trågspinnare som känns igen på små grupper av resta fjäll på framvingen.

Fler familjer:


No Comments »

Leave a Reply