idag är det tisdag 25 februari 2020 och klockan är 13:29

Bastardsvärmare-Zygaenidae

Finns 7 arter i Sverige som har metallglänsande vingfärg och  alla flyger i solsken. Dom är viktiga miljöindikatorer och har kraftigt gått tillbaka i antal på ängar, betesmarker och längs dikesrenar och det vittnar om okontrollerat bruk av gödsel och bekämningsmedel. Planteringar, igenväxtningar och exploatering har också spelat roll.

 
Fler familjer:


No Comments »

Leave a Reply