idag är det lördag 2 juli 2022 och klockan är 08:02

Arkiv för 'Mångfotingar-Myriapoda' kategori

Översikt familjer mångfotingar

,Dubbelfotingar-Myriapoda, 44 arter i Sverige. Är långsamma och nattaktiva. Bilden visar Bandkejsarfoting-Ommatoiulus sabulosus.

,Dvärgfotingar-Symphyla,Dvärgfotingar är oftast 2 – 8 mm långa som är vita till gråvita eller svagt brunaktigt vita. De saknar ögon. På bilden någon art Norddvärgfotingarna- Scutigerlla sp.

Read more on Översikt familjer mångfotingar…

Inga kommentarerMångfotingar-Myriapoda

Översikt Alla Familjer

En översikt av alla småkrypsfamiljer som jag har här på krypsidan. Lockespindlar hör till ordningen Spindeldjur.

Dagfjärilar , Nattfjärilar ,Halssländor ,Halvvingar ,Hoppstjärtar, Hopprätvingar
Kackerlackor ,Mångfotingar,Nattsländor ,Näbbsländor, Nätvingar, Skalbaggar
Snäckor, Spindlar, Spindeldjur, Steklar , Stövsländor,Tripsar
Trollsländor, Tvåvingar

Read more on Översikt Alla Familjer…

Inga kommentarerFjärilar-Lepidoptera, Halvvingar-Hemiptera, Hopprätvingar-Orthoptera, Hoppstjärtar-Collembola, Kackerlacka-Blattodea, Kvalster-Acari, Mångfotingar-Myriapoda, Skalbaggar-Coleoptera, Sländor, Snäckor-Gastropoda, Spindlar-Araneae, Spindeldjur-Arachnida, Steklar-Hymenoptera, Tripsar-Thysanoptera, Trollsländor-Odonata, Tvestjärtar-Dermaptera, Tvåvingar-Diptera

Penselfoting

Polyxenus lagurus - Penselfoting

Polyxenus lagurus

Våren har nu börjat visa sej här men luften är fortfarande kall men en del småkryp har börjat visa sej de dagar solen är framme.
I en del av en 24-årig gammal granstubbe hittade jag en Penselfoting, Polyxenus lagurus, som hör till Dubbelfotingar-Diplopoda.

Read more on Penselfoting…

3 kommentarer »Mångfotingar-Myriapoda

Blodjordkrypare

Pachymerium ferrugineum

Blodjordkrypare, Pachymerium ferrugineum, har en längd på upp till 50 mm och antalet benpar är hos hanen 41-55 och hos honan 43-57. Arten är mörkare än hos någon annan nordisk jordkrypare.

Read more on Blodjordkrypare…

1 kommentar »Mångfotingar-Myriapoda

Brun stenkrypare

Brun stenkrypare - Lithobius forficatus

Brun stenkrypare

En mångfoting som jag tror alla någon gång har sett och som vi gärna kallar tusenfoting är Brun stenkrypare, Lithobius forficatus, som är 20 – 30 mm lång och den är vanlig samt att den finns i jord, under bark och stenar. Den har 15 benpar, det första benparet har omvandlats till griporgan.

Read more on Brun stenkrypare…

3 kommentarer »Mångfotingar-Myriapoda

Dvärgfotingar-Symphyla

Dvärgfotingar är jord- eller förnalevande djur som är vanliga i hela världen. Dom är viktiga för nerbrytningen av organsikt material. Dom har en långsträckt, mångsegmenterad kropp med tolv par ben som vuxna. De liknar ytligt sett små enkelfotingar men har färre benpar. Dvärgfotingar är oftast 2 – 8 mm långa, vita till gråvita eller svagt brunaktigt vita. De saknar ögon.

Read more on Dvärgfotingar-Symphyla…

Inga kommentarerMångfotingar-Myriapoda

Enkelfotingar-Chilopoda

Enkelfotingar känns enkelt igen på att de har ett benpar per kroppsegment och minst 15 par ben. Det finns ca 3 300 arter i hela världen, varav 38 i Norden. Enkelfotingar är rovdjur som framförallt lever av andra ryggradslösa djur. Dom har kraftiga giftklor och klarar ganska stora byten, dom äter ibland även sina egna artfränder.
Förutom giftklorna har enkelfotingar andra försvarsmekaniskmer: en del arter producerar ett självlysande ämne som skrämmer fiender, medan andra avsöndrar giftet cyanid.

Read more on Enkelfotingar-Chilopoda…

Inga kommentarerMångfotingar-Myriapoda

Dubbelfotingar-Diplopoda

Dubbelfotingarna är långsamma och fuktälskande djur som är nattaktiva. Dom lever av döda växtdelar och spelar , liksom gråsuggor och daggmaskar, en viktig roll i nedbrytningen av vissna löv. Kännder dom sej hotade utsöndrar de giftsubstanser från körtlar längs kroppen. Hos några arter utsöndrar honan giftet mot hanen om hon inte är parningsvillig. Ingen av de 44 svenska arternas giftsubstanser är farliga för människan.

Read more on Dubbelfotingar-Diplopoda…

Inga kommentarerMångfotingar-Myriapoda

Barkpärlfoting

Barkpärlfoting

Vi har en gammal stubbe på tomten och ovanpå den ligger en lös barkbit, där under finns det mångfotingar (tusenfotingar), Barkpärlfoting-Proteroiulus fuscus, är inte stora, väldigt små så det var svårt att se dom. En mörkbrun art som är en av nordens vanligaste dubbelfotingar.

Read more on Barkpärlfoting…

Inga kommentarerMångfotingar-Myriapoda

Mångfotingar-Myriapoda

Mångfotingar (tusenfotingar) delas in i enkelfotingar, dubbelfotingar, fåfotingar och dvärgfotingar. I Sverige har totalt 94 arter hittats och i Noden 111 arter. Flest ben i Sverige har ormkejsarfotingen med sina 234 ben. Världsrekordet – 750 stycken – har en art i Kalifornien.

Read more on Mångfotingar-Myriapoda…

Inga kommentarerMångfotingar-Myriapoda