idag är det fredag 22 oktober 2021 och klockan är 18:16

Arkiv för 'Halvvingar-Hemiptera' kategori

Allmän gräsbärfis

Allmän gräsbärfis - Aelia acuminata

Allmän gräsbärfis

Fastän den här  är tydligen den allra vanligaste bärfisen som vi har så var det först i juni 2010 som jag första gången såg den.
Allmän gräsbärfis, Aelia acuminata, är lätt att känna igen på huvudets form och de mörka längsränderna, den är 8-10 mm lång. Den förekommer ofta på trädesåkrar och andra kulturmarker, den har en generation varje år och övervintrar som fullbildad. Larverna kommer fram på försommaren och är mer ovala till formen, mindre gräsbärfis (A. klugi) är snarlik till både utseende och levnadssätt men är endast funnen på Gotland.

Read more on Allmän gräsbärfis…

Inga kommentarerHalvvingar-Hemiptera

Puckelstritar-Membracidae

Finns en art av Puckelstritar i Sverige, den är 6-8,5 mm stor och förekommer på buskar och höga örter från Skåne till Jämtland.

Fler familjer:

Read more on Puckelstritar-Membracidae…

Inga kommentarerHalvvingar-Hemiptera

Bärfisar-Pentatomidae

28 arter, 5 – 16 mm stora, många arter är stora och vackert färgade och utgör tillsammas med tre familjerna, Taggbärfisar-Acanthosomatidae, Tornbensköldbaggar-Cydnidae och Sköldskinnbaggar-Scutelleridae det vi i dagligt tal kallar bärfisar.

Read more on Bärfisar-Pentatomidae…

Inga kommentarerHalvvingar-Hemiptera

Växtsugare-Homoptera

Med två undantag (öronstrit och bergscikada) är växtsugarna små till mycket små insekter, sällan över sex millimeter långa. De har samma typ av stickande sugsnabel som skinnbaggarna och sammanförs ibland till dom ordningen Hemiptera. Det finns mycket som skiljer, sugsnabeln utgår långt bakom ögonen hos växtsugarna, framför eller i jämnhöjd med ögonen hos skinnbaggarna.  Framvingarna är enhetliga hos växtsugarna, inte uppdelade i ett inre och yttre fält som hos skinnbaggarna.

Read more on Växtsugare-Homoptera…

Inga kommentarerHalvvingar-Hemiptera

Skinnbaggar-Heteroptera

Skinnbaggarna är den största underordningen av halvvingarna och omfattar 590 arter i Sverige. Sugsnabeln sitter längst fram på huvudet och hos de flesta arterna är framvingarna uppdelade i en inre läderartad del och en membranös yttre del, vilka i vilställning överlappar varandra så att det bildas ett kryss på ryggen.  Som ett skydd mot rovdjur avger skinnbaggarna en illaluktande vätska från en stinkkörtel som sitter på sidan av bröstet, denna kan också nyttjas vid putsning av kroppen samt vid kommunikation.

Read more on Skinnbaggar-Heteroptera…

Inga kommentarerHalvvingar-Hemiptera

Halvvingar-Hemiptera

Den här stora insektsordningen karakteriseras bl a av dess stickande/sugande mundelar (sugsnabel) som används för att inta flytande föda.   Gruppen omfattar talrika skadedjur, som öderlägger grödan genom att suga ut dom eller genom att överföra växtsjukdomar. Många växtsugande arter avger stora mängder näringsrik vätska (”honungsdagg”, som särskilt myrorna lockas av. Gruppen har ofullständig utveckling och larverna liknar oftast de fullbildade, både till utseende och levnadssätt.

Read more on Halvvingar-Hemiptera…

Inga kommentarerHalvvingar-Hemiptera

« Prev