idag är det lördag 2 juli 2022 och klockan är 07:19

Rödbrun bladspinnare

Phyllodesma ilicifolia - Rödbrun bladspinnare

Rödbrun bladspinnare

Rödbrun bladspinnare,Phyllodesma ilicifolia, som hör till familjen Ädelspinnare, där hanen har ett vinspann på 26-38 mm och honan 29-45 mm. Honan är också lite större och kraftigare än hanen.

Honan lägger 100-170 ägg på kvistar och blad av värdväxten och kläcks efter ca 20 dagar, larven lever enskilt. Äggen är ovala, vitaktigt med svarta eller bruna fläckar.

Den fullvuxna larven är 45-60 mm lång och är som regel rostfärgad med svart rygglinje och på sidorna parvisa orangefärgade och vita fläckar.

Fjärilen lever i barrblandskogar eller lövskogar och i brynmarker med rik förekomst av blåbär och andra bärris. Den föredrar mer öppna och glesa skogar. Den är nattaktiv och hanen flyger sent på kvällen medan honan flyger tidigare på kvällen.

Den vilar på dagen i lövverk bland buskar eller träd. I vila håller fjärilen bakvingarna så att deras framkant sticker fram under framvingarna vilket gör att den liknar ett torrt blad.

Se fler bilder på Rödbrun bladspinnare och på andra Ädelspinnare.

Ingen kommentar » Fjärilar-LepidopteraOBS, ingen garanti att artbestämningen eller faktan är 100% rätt

Leave a Reply