idag är det onsdag 10 augusti 2022 och klockan är 21:24

Allmänt bandfly

Noctua pronuba - Allmänt bandfly

Noctua pronuba

Sommaren har inträtt, blev en kort och intensiv vår som till en början var sen men sen exploderade allt.  Vattnade rabatten en dag och fram kom en nattfjäril som hade sin dagsvila i en akleja, det visade sej vara Allmänt bandfly, Noctua pronuba, som hör till familjen Nattflyn-Noctuidae.

Den har ett vingspann på 52 – 61 mm, hanarna har mörka och brokigt tecknade framvingar och honorna har mer enfärgade grågula till bruna. De som är småvuxna kan blandas ihop med andra bandflyn men Allmän bandfly saknar alltid diskfläck på bakvingarna.

Noctua pronuba - Allmänt bandfly

Noctua pronuba

Tidigare kallades den för salladfly eftersom den är potentiell skadegörare på odlingar. Den flyger på olika biotoper men främst kulturmarker i juni-september och den lägger ägg högt på växterna och larven lever på olika örter och övervintrar. Den är allmän  i hela landet utom i fjälltrakterna.

På engelska heter den Large yellow underwing, ett passande namn.

 

Se fler bilder på Allmänt bandfly och andra nattflyn.

 

 

Ingen kommentar » Fjärilar-LepidopteraOBS, ingen garanti att artbestämningen eller faktan är 100% rätt

Leave a Reply