idag är det torsdag 19 maj 2022 och klockan är 19:41

Unikt insektsfynd

Chalcophora mariana

På Hornslandet i Hudiksvall, Hälsingland, gjorde Svea skog ett unikt insektsfynd när dom fick Jättepraktbaggen, Chalcophora mariana, i insektsfällan. Jättepraktbaggen är en starkt hotad art och  2005 upptogs den som akut hotad.

Orsaken ansågs vara lågt antal individer samt bristen på död ved i skogen.  År 2010 rödlistades den som starkt hotad.

Den är 24 – 30 mm lång och är långsmalt oval i kroppsformen och grundfärgen är svart med koppar- och mässingsfärgade längdstrimmor på halssköld och täckvingar. Habitatet är barrskog och larven lever främst i död ved som gamla grova stubbar eller omkullfallna träd av tall och troligen gynnades den förr av naturliga skogsbränder. Fortplantningen gynnas av varma somrar och utveckligen från ägg till larv tar 3 – 6 år. Skalbaggarna kommer fram i slutet av juli – början av augusti, det verkar möjligt att den kan övervintra en gång som fullbildad skalbagge.

Jag hoppas den kommer ner hit till Södra Hälsingland och man får nöjet att fotografera den, wow, vilken fantastikt vacker skalbagge.  😎

Praktbaggarna har ett vackert runt huvud och denna jättepraktbagge verkar inte vara ett skadedjur utan utnyttjar redan död ved av tall.

En länk till Skogsaktuellt om fyndet och här kan ni läsa mer på Länsstyrelsens sida om deras åtgärdsprogram.

Bilden är en skärmdump från Sveriges Radio P4 Gävleborg

Se bilder på fler Praktbaggar

3 Kommentarer » Skalbaggar-ColeopteraOBS, ingen garanti att artbestämningen eller faktan är 100% rätt

3 kommentarer till “Unikt insektsfynd”

  1. Morten Pedersen skriver:

    Det blir ekstra gøy når en finner slike skjeldne skapninger.

  2. Rolf skriver:

    Oj! Jag som trodde att det var du som fan denna skalbagge. Det är alltid roligt att fina hotade insektsarter när man tror att dom är borta för alltid.

    Ha en fin dag

  3. Man ska ta vara på naturen. Leva i symbios. Då tror jag det fungerar bättre.

Leave a Reply